Logo NZOZ DERMEX
DERMEX Sp. z o. o.
Grupa Medycyna Polska S.A.
 
 
Promocje
Koniecznie sprawdź aktualne promocje! Na pewno znajdziesz coś co Ciebie zainteresuje <więcej>
Nowości
Szpital Prywatny Dermex wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych pacjentów wciąć stara się rozszerzać swoje usługi. Sprawdź co nowego oferujemy ... <więcej>
Jak umówić się na wizytę?
Zasady rejestracji <więcej>
Zapisz się do newslettera
Podaj nam swój adres email. Dostaniesz informację o nowościach, promocjach i ciekawostkach...
 
główny poster

 


Dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych bezpośrednio na Dzienny Dom Opieki Medycznej

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych bezpośrednio na Dzienny Dom Opieki Medycznej obejmujące prace remontowe związane z przystosowaniem i adaptacją podjazdów, schodów oraz wc do potrzeb osób z niepełnosprawnością w ramach projektu pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Klonowcu Starym k. Kutna jako alternatywna forma opieki nad osobami zależnymi”.
Okres realizacji VIII-IX 2016 r.


Oferty należy złożyć w terminie do 3 sierpnia 2016 r. osobiście lub pocztą na adres Zamawiającego tj. „DERMEX” Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 16, 99-300 Kutno lub elektronicznie na e-mail: etio4@o2.pl


Informacje dodatkowe:
1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
4. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania DERMEX Sp. z o.o. do przyjęcia którejkolwiek z ofert. DERMEX Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
7. Zamawiający nie wpłaca zaliczek za realizację zadania. Płatność dokonywana jest po wykonaniu usługi.

/upload/articles/files/Rozeznanie rynku.pdf


/upload/articles/files/Zał_ nr 1 Formularz oferty.pdf


Doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Opieki Medycznej

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny obiektu przeznaczonego na dzienny dom opieki medycznej w ramach projektu pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Klonowcu Starym k. Kutna jako alternatywna forma opieki nad osobami zależnymi”.
Okres realizacji VIII-IX 2016 r.


Oferty należy złożyć w terminie do 4 sierpnia 2016 r. osobiście lub pocztą na adres Zamawiającego tj. „DERMEX” Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 16, 99-300 Kutno lub elektronicznie na e-mail: etio4@o2.pl

Informacje dodatkowe:
1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
4. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania DERMEX Sp. z o.o. do przyjęcia którejkolwiek z ofert. DERMEX Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
7. Zamawiający nie wpłaca zaliczek za realizację zadania. Płatność dokonywana jest po wykonaniu usługi.
8. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w :
Ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r Nr 107 poz. 679).
9. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego.
10. Zaoferowany sprzęt musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów.

/upload/articles/files/Rozeznanie rynku.pdf

/upload/articles/files/Zał_ nr 1 sprzęt.pdf

Personel medyczny realizujący świadczenia opieki zdrowotnej w Dziennym Domu Opieki Medycznej

Szanowni Państwo!
W związku z realizacją projektu pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Klonowcu Starym k. Kutna jako alternatywna forma opieki nad osobami zależnymi” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne  w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, zapraszamy do wzięcia udziału w Zapytaniu ofertowym prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności i składania ofert na zapewnienie personelu medycznego realizującego świadczenia opieki zdrowotnej w Dziennym Domu Opieki Medycznej.
Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania w załącznikach.

/upload/articles/files/ZO.pdf

/upload/articles/files/Formularz ofertowy zal_1.pdf


Usługa gastronomiczna dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej

Szanowni Państwo!
W związku z realizacją projektu pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Klonowcu Starym k. Kutna jako alternatywna forma opieki nad osobami zależnymi” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne  w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, zapraszamy do wzięcia udziału w Zapytaniu ofertowym prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności i składania ofert na zapewnienie usługi gastronomicznej (lunch i poczęstunek podczas przerwy kawowej) dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej.
Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania w załącznikach.

/upload/articles/files/ZO Usł_ gastronom.pdf

/upload/articles/files/Formularz ofertowy zal_1 Usługa gastronomiczna.pdf


 
 
Kutno, ul. Sienkiewicza 16 tel. 24 254 50 08 (centrala)
Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach
08.00 - 18.00 tel. 24 254 50 08
copyright © 2012 | Dermex
nota prawna | stronę wykonał Netstar, administracja