Logo NZOZ DERMEX
DERMEX Sp. z o. o.
Grupa Medycyna Polska S.A.
 
 
Promocje
Koniecznie sprawdź aktualne promocje! Na pewno znajdziesz coś co Ciebie zainteresuje <więcej>
Nowości
Szpital Prywatny Dermex wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych pacjentów wciąć stara się rozszerzać swoje usługi. Sprawdź co nowego oferujemy ... <więcej>
Jak umówić się na wizytę?
Zasady rejestracji <więcej>
Zapisz się do newslettera
Podaj nam swój adres email. Dostaniesz informację o nowościach, promocjach i ciekawostkach...
 
główny poster
informacje o projekcie


Dzienny Dom Opieki Medycznej w Kutnie jako forma
zdeinstytucjonalizowanej opieki nad osobami
niesamodzielnymi i starszymi
 
Celem głównym projektu jest wsparcie deinstytucjonalizacji oraz poprawa jakości i dostępu do usług zdrowotnych w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi z terenu powiatów kutnowskiego, łęczyckiego, poddębickiego, zduńskowolskiego, sieradzkiego, rawskiego, skierniewickiego i miasta Skierniewice poprzez utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM) w Kutnie dla 125 osób (75 kobiet i 50 mężczyzn), w tym min. 50% osób powyżej 65 roku życia, w okresie 01.04.2019-30.04.2021. 
                            
Kwota dofinansowania: 1 652 803,09 zł.
Dofiansowanie z UE: 1 561 992,77 zł
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Progarmu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 

Aby skorzystać z pomocy i opieki w DDOM wystarczy: 
- mieszkać na terenie powiatów: kutnowskiego, łęczyckiego, poddębickiego, zduńskowolskiego, sieradzkiego, rawskiego, skierniewickiego lub miasta Skierniewice 
- otrzymać skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej/lekarza udzielającego świadczeń w szpitalu wraz z Kartą Oceny według skali Barthel WIELODYSCYPILINARNY ZESPÓŁ MEDYCZNY W SKŁADZIE:

- lekarz specjalista rehabilitacja medyczna 
- lekarz specjalsita geriatra 
- opiekunowie medyczni 
- lekarz podstawowej opieki zdrowotnej 
- fizjoterapeuci 
- logopeda/afazjolog/dietetyk
- pielęgniarki 
- psycholog/psychoterapeuta

ZAPEWNIA WYSOKIEJ JAKOŚCI ŚWIADCZENIA MEDYCZNE I OPIEKUŃCZE 


Planowane rezultaty projektu: 

1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu - 25 sztuk 
2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu - 0 osób 
3. Odsetek osób korzystających z usług dziennego domu opieki medycznej pozytywnie oceniających funkcjonowanie domu opieki medycznej (na podstawie badania satysfakcji pacjentów lub członków ich rodzin) - min. 80% 


W RAMACH OKRESU TRWAŁOŚCI PROJEKTU "Dzienny Dom Opieki Medycznej w Kutnie jako forma zdeistytucjonalizowanej opieki nad osobami niesamodielnymi i starszymi" SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ODPŁATNEGO UDZIAŁU W PROJEKCIE - NIE GENERUJEMY DOCHODU! 

Wszelkie informacje pod nr telefonu: 
535-002-242
(kontakt w godz. 12:00 - 16:00)

 

 
 


Zachęcamy do zapisów!

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Kutnie oraz Biuro Projektu: 

ul. H. Sienkieiwcza 16, 99-300 Kutno 

mailowo: dermex_kutno@o2.pl

telefonicznie: 535-002-242 

Dokumenty do pobrania: 
Formularz rekrutacyjny: 
/upload/articles/files/formularz rekrutacyjny DDOM.pdf
 
 
Kutno, ul. Sienkiewicza 16 tel. 24 254 50 08 (centrala)
Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach
08.00 - 18.00 tel. 24 254 50 08
copyright © 2012 | Dermex
nota prawna | stronę wykonał Netstar, administracja