Logo NZOZ DERMEX
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital Prywatny Dermex" Sp. z o.o.
 
 
Promocje
Koniecznie sprawdź aktualne promocje! Na pewno znajdziesz coś co Ciebie zainteresuje <więcej>
Nowości
Szpital Prywatny Dermex wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych pacjentów wciąć stara się rozszerzać swoje usługi. Sprawdź co nowego oferujemy ... <więcej>
Jak umówić się na wizytę?
Zasady rejestracji <więcej>
Zapisz się do newslettera
Podaj nam swój adres email. Dostaniesz informację o nowościach, promocjach i ciekawostkach...
 
główny poster
Konkurs


DERMEX poszukuje partnerów do konkursu
Nr RPLD.10.03.03-IZ.00-10-001/16
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia

Poddziałanie X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy.


Partner jest podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z właściwym dyrektorem Oddziału Wojewódzkiego NFZ).

Projekt zakłada partnerstwo pomiędzy podmiotem wykonującym działalność leczniczą oraz:
co najmniej jedną organizacją pozarządową, której działalność statutowa związana jest z upowszechnianiem edukacji prozdrowotnej lub promocją udziału w badaniach diagnostycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu, którego dotyczą działania w projekcie, posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych.

Z partnerstwa powinna wynikać wartość dodana w jednym lub obydwu ww. obszarach (np. angażowanie większej części społeczeństwa, dotarcie do większej liczby uczestników, przekazanie dodatkowej wiedzy, zorganizowanie dodatkowych uzasadnionych działań edukacyjnych, świadomościowych, lepsza identyfikacja
i uwzględnienie barier dotyczących potencjalnych uczestników niż miałoby to miejsce bez partnerstwa).

Termin składania propozycji upływa 06.06.2016
 
 
Kutno, ul. Sienkiewicza 16 tel. 24 254 50 08 (centrala)
Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach
08.00 - 18.00 tel. 24 254 50 08
copyright © 2012 | Dermex
nota prawna | stronę wykonał Netstar, administracja